Finishes

7bone finishes

NO 7

Bone

15Almond finishes

NO 15

Almond

25fruitwood finishes

NO 25

Fruitwood

35chestnut finishes

NO 35

Chestnut

40cherry finishes

NO 40

Cherry

50walnut finishes

NO 50

Walnut

60tobacco finishes

NO 60

Tobacco

70ebonized finishes

NO 70

Ebonized

75mahogany finishes

NO 75

Mahogany

80mink finishes

NO 80

Mink

walnut oak

NO 84

Shale (on Oak)

86sable finishes

NO 85

Sable

walnut finish

NO 86

Natural Walnut (On Walnut)

walnut finish

NO 87

Smokey Walnut (On Walnut)

dark walnut finish

NO 88

Hematite Walnut (On Walnut)

walnut wood

NO 89

Earth Walnut (On Walnut)

90greige finishes

NO 90

Greige (on Oak)

oak

NO 91

Light Brown Ceruse (On Oak)

oak

NO 92

Smokey Ceruse (On Oak)

93greige finishes

NO 93

Greige Matte

sand wallpaper

NO 94

Sand Ceruse (On Oak)

95greigecerused finishes

NO 95

Greige Cerused (on Oak)

96granitecerused finishes

NO 96

Granite Cerused (on Oak)

EarthOnOak97

NO 97

Earth (On Oak)

oak

NO 98

Driftwood Cerused (On Oak)

oak

NO 99

Blonde (on Oak)

NO 100

Oil Rubbed Walnut

PRINT FINISHES SHEET